nt2.weblinker.nl

nt2 rubrieken:

Staatsexamen NT2 Voorwaartz Taaltraining Begrijpend Lezen Startpagina's Toets Gesproken Nederlands Elektronisch Praktijkexamen Alfa Grammatica Inburgeringsexamen Spelling Woordsoorten Woordenschat Toetsen KNS Zinsbouw Brievenhulp Taalcursussen online Spelletjes Voor de docent Woordenboek online Lesmateriaal online Social Media Tips voor maken Portfolio Nederlands in actie Nieuwe links

Voorwaartz Taaltraining

Deze website wordt beheerd door Maryse Schreuder van Voorwaartz. De weblinks hebben met taal en inburgering te maken. Voor sommige oefeningen moet je je eerst (gratis) registreren. Veel plezier met oefenen!

Voorwaartz