nt2.weblinker.nl

nt2 rubrieken:

Staatsexamen NT2 Voorwaartz Taaltraining Begrijpend Lezen Startpagina's Toets Gesproken Nederlands Elektronisch Praktijkexamen Alfa Grammatica Inburgeringsexamen Spelling Woordsoorten Woordenschat Toetsen KNS Zinsbouw Brievenhulp Taalcursussen online Spelletjes Voor de docent Woordenboek online Lesmateriaal online Social Media Tips voor maken Portfolio Nederlands in actie Nieuwe links

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel. Voor het praktijk deel kun je bewijzen verzamelen (portfolio).

Hoe moet ik inburgeren? Dienst Uitvoering Onderwijs Inburgeringsexamens Inburgering - oefenen Inburgering en CP's